Terms and Conditions

Poiat Online Store

2022

POIAT VERKKOKAUPAN TILAUS- JA KÄYTTÖEHDOT (SUOMI JA EUROOPAN TALOUSALUEEN MAAT)

YLEISTÄ

Nämä tilaus- ja käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat Poiat-verkkokaupan käyttöä ja sen kautta tehtyjä ostoja Suomessa ja Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa Ahvenanmaa ja Kanariansaaret pois lukien. Käyttämällä verkkokauppaa asiakas (“tilaaja”)  hyväksyy nämä Poiat Products oy:n (“myyjä”) Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Pidätämme oikeuden muuttaa tai päivittää verkkokaupan sisältöä, hintoja, valikoimaa tai näitä Käyttöehtoja. Mikäli teemme Käyttöehtoihimme tai tietosuojaselosteeseemme huomattavia muutoksia, pyrimme ilmoittamaan niistä esimerkiksi verkkosivuillamme.

REKISTERÖITYMINEN

Verkkokaupan joidenkin palveluiden käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityminen edellyttää tiettyjen tietojen antamista, kuten sähköposti, ja salasanan luomista, jotka tarvitaan tilille kirjautumiseen. Rekisteröidyn täytyy huolehtia salasanasta ja annetuista tiedoista huolellisesti eikä niitä saa jakaa kenellekään.

TILAUKSET JA MAKSAMINEN

Tilausehdot

Tilaus on mahdollista tehdä rekisteröityneenä verkkokaupan asiakkaana tai ilman rekisteröitymistä. Arvio tuotteen toimitusajasta ilmoitetaan tilauksen yhteydessä.

Tilauksen tekeminen edellyttää, että tilaaja antaa itsestään oikeat ja totuudenmukaiset tiedot. Tilaajan täytyy olla 18-vuotias tai vanhempi.

Mahdolliset alennus- tai etukoodit ovat kertakäyttöisiä, eikä niitä voi yhdistää muihin alennuskoodeihin tai tarjouksiin. Alennus- tai etukoodia ei hyvitetä jälkikäteen.

Sitova kauppasopimus syntyy vasta, kun lähetämme tilaajalle tilausvahvistuksen, jossa tuotteen saatavuus ja arvioitu toimitusaika vahvistetaan.

Henkilötietosi voidaan tallentaa asiakasrekisteriimme. Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta saat tietosuojaselosteestamme osoitteesta: https://poiat.com/privacy-policy/.

Maksaminen ja maksuehdot

Kaikki verkkokaupan hinnat on ilmoitettu euroina ja sisältävät arvonlisäveron.

Maksunvälityspalvelun tarjoaa Stripe, Inc., jonka käyttöehdot löydät osoitteesta: https://stripe.com/en-fi.

Luottokorttimaksut

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, MasterCard-, American Express ja UnionPay -korteilla. Stripe, Inc. näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman luottokorttimaksun suoraan kauppiaalle. Luottokortilla maksaminen tapahtuu turvallisesti maksunvälittäjän suojatulla sivulla eikä korttitietoja tai muita maksutapahtumaan liittyviä tietoja tallenneta Poiat-verkkokaupan järjestelmiin.

TOIMITUSAJAT

Toimitusajat määräytyvät tuotekohtaisesti tuotteen saatavuuden ja lähetyksen määränpään mukaan. Varaamme oikeuden toimittaa tilatut tuotteet eri lähetyksissä.

Arvioidun toimituspäivämäärän ja toimitustavan löydät tilausvahvistuksesta, jonka lähetämme sähköpostiisi tilauksen jälkeen.

KULJETUS

Tuotteemme toimitetaan kotiinkuljetuksena, jonka toteuttaa ulkopuolinen palveluntarjoaja. Kuljetus on ilmainen kuluttajille. Emme toimita Ahvenanmaalle tai Kanariansaarille.

Tuotteet kannetaan sisälle osoitteeseen, jonne tulee olla esteetön pääsy. Kuljetuspalveluun ei kuulu kokoaminen, muu asennustyö tai pakkausmateriaalin poisvienti, ellei tilaaja ole erikseen niitä tilannut. 

Mikäli tilaaja ei ole paikalla sovittuna toimitusajankohtana, tuotteet kuljetetaan takaisin kuljetusliikkeen terminaaliin ja uudesta kotiinkuljetuksesta peritään toimitusmaksu.

Tilaajan on luovutushetkellä tarkastettava, että toimitus on sovitun mukainen ja että pakkaukset ja tuotteet ovat ulkopuolisesti vahingoittumattomia. Mikäli ostaja havaitsee toimituksessa tai tavarassa sanotun virheen, on hänen ilmoitettava siitä Myyjälle kirjallisesti ja viipymättä kuitenkin viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa toimituksesta.

PALAUTUS

Tilaajalla on lakisääteinen oikeus peruuttaa verkkokaupan kautta tehty kauppa ja palauttaa hankittu tuote 14 päivän sisällä tilauksen vastaanottamisesta ilmoittamalla palautuksesta tuotteen myyjälle. Palautusoikeus ei koske tuotteita, jotka on tehty mittatilaustyönä tai muuten räätälöidysti toteutettu.

Palautetun tuotteen tulee olla käyttämätön ja myyntikuntoinen. Kaikkien tuotteen osien tulee olla tallella. Palautettavan tuotteen tulee olla pakattuna alkuperäiseen pakkaukseensa tai sitä vastaavalla tavalla.

Tuotteen tai tuotteiden palauttaminen edellyttää kirjallisen peruuttamisilmoituksen tekemistä sähköpostitse osoitteeseen order@poiat.com. Tilaajan on mainittava peruuttamisilmoituksessa tilauksen numeron.

Tilaaja maksaa palautuskuljetuksen.

VIRHEVASTUU JA TAKUU

Myyjä vastaa tavaran virheestä kuluttajansuojalain virhevastuuta koskevien säännösten perusteella. Lisätietoa osoitteessa: https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/tietoa-ja-ohjeita-yrityksille/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/virhevastuu-ja-takuu-kulutustavaran-kaupassa/

Takuun kesto on kaksi (2) vuotta ja se alkaa tavaran luovutushetkestä. Myyjällä on oikeus valintansa mukaan joko korjata tai toimittaa uusi vastaava tavara tai mikäli tämä ei ole mahdollista, myöntää alennus tavaran hinnasta. Tuotteiden korjaaminen tai uuden toimittaminen ei pidennä takuuaikaa. Takuun kesto on kaksi (2) vuotta ja se alkaa tavaran luovutushetkestä.

Takuu ei koske

 • Luovutuksen jälkeen syntyneitä jatkokuljetusvaurioita.
 • Vaurioita, jotka ovat syntyneet virheellisestä asennuksesta tai muokkauksista, joita

Myyjä ei ole hyväksynyt.

 • Tilaajan omia tai muita kolmannen osapuolen materiaaleja, jotka on asennettu Tuotteisiin
 • Vaurioita, jotka ovat syntyneet voimakkaista lämpötilan muutoksista tai muista poikkeuksellisista olosuhteista.
 • Tuotteessa tapahtuneita muutoksia, jotka johtuvat ikääntymisestä tai altistumisesta valolle.
 • Massiivipuussa, viilussa, ja muissa luonnonmateriaaleissa esiintyviä luonnollisia muutoksia ja poikkeavuuksia. Myyjä ei voi taata luonnonmateriaalien värien, syykuvioiden, tekstuurien ja pintakovuuksien samanlaisuutta tai pysyvyyttä.

IMMATERIAALIOIKEUDET VERKKOKAUPAN SISÄLTÖÖN

Poiat-verkkokaupan kaikki sisältö, kuten kuvat, videot, tekstit, tuotetiedot, on Poiatin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tämän sisällön tai materiaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

TIETOSUOJA

Katso tietosuojaselosteemme osoittteessa: https://poiat.com/privacy-policy/.

ERIMIELISYYDET

Kaikki tätä sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei voida neuvotteluteitse sopia, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

YHTEYSTIEDOT

Poiat Products oy (Poiat)

Y-tunnus 2676197-5

Merikatu 1

00140 helsinki, Suomi

contact@poiat.com

POIAT ONLINE STORE ORDER AND TERMS OF USE (FINLAND AND EAA COUNTRIES)

GENERAL

These terms and conditions of order and use (“Terms of Use”) apply to the use of the Poiat online store and purchases made through it in Finland and The European Economic Area excluding the autonomous region of Åland and the Canary Islands. By using the online store, the customer (“customer”) accepts these Terms of Use of Poiat Products oy (“seller”) and undertakes to comply with them.

Seller reserves the right to change or update the online store’s content, prices, selection or these Terms of Use. If we make significant changes to our Terms of Use or our privacy statement, we will try to announce them, for example, on our website.

REGISTRATION

The use of some of the online store’s services may require registration. Registration requires you to provide certain information, such as an email address, and create a password that is required to log into your account. The registrant must take care of the password and the given information carefully and must not share it with anyone.

ORDERS AND PAYMENT

Order terms

It is possible to place an order as a registered customer of the online store or without registration. An estimate of the product’s delivery time is given when ordering.

Placing an order requires that the subscriber provides correct and truthful information about himself. The subscriber must be 18 years or older.

Any discount or advantage codes and coupons are one-time use and cannot be combined with other discount codes or offers. The discount or advantage code is not refunded afterwards.

A binding sales contract is only established when the seller sends the order confirmation to the customer, in which the availability of the product and the estimated delivery time are confirmed.

Your personal data can be stored in our customer register. You can find more detailed information about personal data processing and data protection in our privacy statement at: https://poiat.com/privacy-policy/.

Payment and payment terms

All online store prices are stated in euros and include VAT.

The payment service provider is Stripe, Inc., whose terms of use can be found at: https://stripe.com/en-fi.

Credit card payments

You can pay with Visa, MasterCard, American Express and UnionPay cards on the online store. Stripe, Inc. appears as the payee on the card invoice and forwards the customer’s credit card payment directly to the Seller. Payment by credit card takes place securely on the secure page of the payment intermediary, and card information or other information related to the payment transaction is not stored in the systems of the Poiat online store.

DELIVERY TIMES

Delivery times are determined for each product depending on product availability and shipping destination. We reserve the right to deliver the ordered products in different shipments.

You can find the estimated delivery date and delivery method in the order confirmation, which we send to your email after ordering.

TRANSPORTATION

Our products are delivered as home delivery, which is carried out by an external service provider. Shipping is free for consumers. We do not deliver to the region of Åland or the Canary Islands.

The products are delivered inside to the destination address. The access to the delivery destination must be unhindered. The transport service does not include assembly, other installation work or removal of packaging material, unless the customer has separately ordered them. 

If the customer is not there at the agreed delivery time, the products will be transported back to the carrier’s terminal and a delivery fee will be charged for the new home delivery.

At the time of handover, the customer must check that the delivery is as agreed and that the packaging and products are externally undamaged. If the buyer notices an error in the delivery or in the goods, he must notify the seller in writing and without delay, but no later than two (2) months after delivery.

RETURN

The customer has the statutory right to cancel the transaction made through the online store and return the purchased product within 14 days of receiving the order by notifying the seller of the product. The right of return does not apply to products that are custom-made or otherwise custom-made.

The returned product must be unused and in salable condition. All parts of the product must be stored. The product to be returned must be packed in its original packaging or in a similar way.

Returning the product or products requires a written notice of cancellation by email to order@poiat.com. The subscriber must mention the order number in the cancellation notice.

The customer pays for return shipping.

DEFECT LIABILITY AND WARRANTY

Seller is responsible for the defect in the goods based on the provisions of the Consumer Protection Act regarding liability for defects. More information at: https://www.kkv.fi/en/consumer-affairs/products-and-services/a-defect-in-a-product/

The duration of the warranty is two (2) years and it starts at the moment of delivery of the goods. The seller has the right, according to his choice, to either repair or deliver a new similar item or, if this is not possible, to grant a discount on the price of the item. Repairing the products or delivering a new one does not extend the warranty period. The duration of the warranty is two (2) years and it starts from the moment of delivery of the goods.

The warranty does not cover:

 • Onward transport damage that occurred after the handover.
 • Damages caused by incorrect installation or modifications not approved by the Seller.
 • The Customer’s own or other third-party materials installed in the Products
 • Damages caused by strong temperature changes or other
 • exceptional circumstances.
 • Changes in the product due to aging or exposure to light.
 • Natural changes and abnormalities occurring in solid wood, veneer, and other natural materials. The seller cannot guarantee the sameness or permanence of the colors, grain patterns, textures and surface hardness of natural materials.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

All content of the Poiat online store, such as images, videos, texts, product information, is the property of Poiat and/or its partners. Unauthorized use or copying of this content or material is prohibited.

PRIVACY

See our privacy statement at: https://poiat.com/privacy-policy/.

DISPUTES

All disagreements regarding this agreement that cannot be settled through negotiations will be resolved in the Helsinki district court.

CONTACT INFORMATION

Poiat Products oy (Poiat)

ID 2676197-5

Merikatu 1

00140 Helsinki, Finland

contact@poiat.com